Jak możemy pomóc

Oferta

Jak możemy pomóc

Nasza oferta

W Centrum Wsparcia Mamy, Taty i Dziecka wspieramy
przyszłych i obecnych rodziców oraz ich dzieci na każdym etapie rozwoju i w jak
najszerszym zakresie. Dlatego znajdziecie u nas zarówno wsparcie psychologiczne i
grupy wsparcia, ale też fizjoterapię, opiekę położnej, konsultacje seksuologiczne i więcej!
Zapraszamy też na prowadzone przez nasze specjalistki i specjalistów warsztaty i
szkolenia.

Aktualnie usługi psychologiczne świadczymy w formie ONLINE. 

Wsparcie psychologiczne

dorośli i dzieci

To przestrzeń na przyjrzenie się własnym emocjom, przeżywanym trudnościom, wzmocnienie zasobów, wypracowanie dobrych strategii radzenia sobie, pogłębienie samoświadomości, również w kontekście bycia rodzicem.

Interwencja kryzysowa

dorośli

To opcja pilnego wsparcia psychologicznego w sytuacji nagłego kryzysu psychologicznego (np. utraty i żałoby). Ma na celu ustabilizowanie emocji i wspólne opracowanie możliwej do realizacji strategii dalszego radzenia sobie i wychodzenia z kryzysu. 

Terapia dzieci 

i młodzieży

dzieci i młodzież

Wsparcie w różnych trudnościach, z którymi może się zmagać dziecko lub nastolatek: trudne emocje, problemy w szkole, z relacjach z rówieśnikami, obniżone poczucie własnej wartości, lęki. W proces terapeutyczny zaangażowani są również rodzice. 

Konsultacje seksuologiczne

dorośli

Spotkania z seksuolożką wokół własnej seksualności i funkcjonowania w relacji lub na temat rozwoju psychoseksualnego dziecka. Przestrzeń do rozwoju, nauki, rozwiania wątpliwości.

Terapia par i rodzinna

dzieci

Przestrzeń na przyjrzenie się trudnościom, z jakimi mierzymy się w relacjach i szansa na wypracowanie dobrych, wspierających rozwiązań.

Diagnoza i terapia uzależnień

dorośli

Profesjonalne wsparcie w wyjściu z uzależnienia, terapia dla osób współuzależnionych i tzw. DDA

Opieka położnej

dorośli

Kompleksowa opieka nad przyszłymi rodzicami: konsultacje dla par przygotowujących się do porodu, przygotowanie do porodu domowego, wizyty poporodowe, wsparcie laktacyjne, konsultacje dla tatów. 

Wsparcie w laktacji

dorośli i dzieci

Przed porodem i po porodzie. Omówienie najważniejszych aspektów karmienia piersią, pierwsze karmienie, jak sprawdzić czy dziecko się najada, prawidłowe przystawianie do piersi, w co warto się zaopatrzyć. 

Fizjoterapia kobieca

kobiety

Diagnoza i terapia dysfunkcji, które powodują lub mogą powodować dolegliwości w przyszłości. Przygotowanie i wspieranie ciała w ciąży i po porodzie. Terapia manualna i instruktaż ćwiczeń. Masaż klasyczny. Kinesiotaping.